Miras Hukuku

ANASAYFA Hizmetlerimiz Miras Hukuku

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi, terekenin idaresi, tereke, tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.