Menkul ve Gayrimenkul Hukuku

ANASAYFA Hizmetlerimiz Menkul ve Gayrimenkul Hukuku

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku

(Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.