İdare Hukuku

ANASAYFA Hizmetlerimiz İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdarenin her türlü eylem, işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, belediye hukuku, ihale hukuku , sosyal güvenlik kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa, yönetmelik vs. iptali.