Eşya Hukuku

ANASAYFA Hizmetlerimiz Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası, elatmanın önlenmesi davası, tapu iptali ve tescili davaları borçlar hukuku, önalım davası, geçit hakkı davası, ecrimisil davası, bedel arttırımı davası, ortaklığın giderilmesi davaları.